Uchwała Nr ZO 104/13 w sprawie reklamy firmy VAN PUR Sp. z o.o.