Uchwała Nr ZO 104/14 w sprawie reklamy firmy AVANTI Tomasz Dzieński, Waldemar Jarmuła, Agnieszka Jarmuła Sp. j.