Uchwała Nr ZO 104/15 w sprawie reklamy firmy P4 Sp. z o.o.