Uchwała Nr ZO 104/17 w sprawie reklamy internetowej firmy GAAG International SAS