Uchwała Nr ZO/104/21u z dnia 13 października 2021 r. Zespołu Orzekającego w połączonych sprawach o sygn.: KER/137/21, KER/138/21, KER/139/2