Uchwała Nr ZO 105/17 w sprawie reklamy radiowej firmy GAAG International SAS