Uchwała Nr ZO 106/12 w sprawie reklamy firmy Wrigley Poland Sp. z o.o.