Uchwała Nr ZO 106/14 w sprawie reklamy portalu Gazeta Świebodzińska