Uchwała Nr ZO/106/19/45o w sprawie skargi na reklamę radiową hoteli Arche