Uchwała Nr ZO 107/13 w sprawie reklamy firmy Gutek Film Sp. z o.o.