Uchwała Nr ZO 107/17 w sprawie reklamy internetowej firmy Polkomtel Sp. z o.o.