Uchwała Nr ZO/107/19/47o w sprawie reklamy zewnetrznej firmy Koba