Uchwała Nr ZO/107/21u z dnia 3 listopada 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/161/21