Uchwała Nr ZO 108/13 w sprawie reklamy firmy Unilever Polska Sp. z o.o.