Uchwała Nr ZO 108/15 w sprawie reklamy firmy Loyalty Partner Polska Sp. z o.o.