Uchwała Nr ZO 108/18/58u w sprawie odwołania od uchwała od uchwały Nr ZO 86/18/40u sotyczącej reklamy internetowej FCB Escola Varsobia