Uchwała Nr ZO/108/19/64u w sprawie skargi na reklamę Kredytu Eurobank