Uchwała Nr ZO/108/21o z dnia 3 listopada 2021 r.Zespołu Orzekającegow sprawie o sygn.: KER/130/21