Uchwała Nr ZO 109/15 w sprawie reklamy firmy Best Film Co Sp. z o.o.