Uchwała Nr ZO 109/18/59u w sprawie odwołania od uchwała od uchwały Nr ZO 86/18/40u sotyczącej reklamy internetowej FCB Escola Varsobia