Uchwała Nr ZO/109/19/65u w sprawie reklam Play 5G Ready