Uchwała Nr ZO/109/21o z dnia 3 listopada 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/136/21