Uchwała Nr ZO 11/09 w sprawie reklamy firmy Grupy Radiowej Agora Sp. z o.o.