Uchwała Nr ZO 11/10 w sprawie reklamy firmy Polkomtel S.A.