Uchwała Nr ZO 11/11 w sprawie reklamy firmy OSHEE Polska Sp. z o.o.