Uchwała Nr ZO 11/12 w sprawie reklamy firmy LPP S.A.