Uchwała Nr ZO 11/14 w sprawie reklamy firmy BILD PRESSE POLSKA Sp. z o.o.