Uchwała Nr ZO 11/19/7u w sprawie reklamy radiowej sieci sklepów Euro-net