Uchwała Nr ZO 110/17 w sprawie reklamy internetowej firmy Polkomtel Sp. z o.o.