Uchwała Nr ZO/110/19/66u w sprawie skargi na reklamę Smart Kid Belt