Uchwała Nr ZO/110/21o z dnia 3 listopada 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/175/21