Uchwała Nr ZO 111/13 w sprawie reklamy firmy Jeronimo Martins Polska SA