Uchwała Nr ZO 111/15 w sprawie reklamy firmy Sollus Sp. z o.o.