Uchwała Nr ZO 111/18/14o w sprawie reklam internetowych szkółki piłkarskiej FCB Escola Varsovia