Uchwała Nr ZO/111/19/67u w sprawie reklamy internetowej 4F