Uchwała Nr ZO/111/21u z dnia 10 listopada 2021 roku Zespołu Odwoławczego w sprawie rozpatrzenia Odwołania od Uchwały nr ZO/082/21u dotyczącej skargi o sygnaturze akt KER/054/21