Uchwała Nr ZO 112/12 w sprawie reklamy firmy FoodCare Sp. z o.o.