Uchwała Nr ZO 112/13 w sprawie reklamy firmy ZL Nałęczów Zdrój Sp. z o.o. SKA