Uchwała Nr ZO 112/15 w sprawie reklamy firmy Coty Polska Sp. z o.o.