Uchwała Nr ZO 112/17 w sprawie reklamy radiowej firmy Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o.