Uchwała Nr ZO 112/18/60u w sprawie reklamy telewizyjnej Nest Bank S.A.