Uchwała Nr ZO 113/12 w sprawie reklamy firmy Gambli LTD