Uchwała Nr ZO 113/15 w sprawie reklamy firmy Coty Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 113/15
z dnia 5 sierpnia 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/71/15/01-261

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich– przewodniczący,
2) Beata Ptaszyńska-Jedynak – członek,
3) Rafał Karski – członek,

na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2015 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt K/71/15/01-261 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Coty Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/71/15/01-261.
Przedmiotem skarg była reklama internetowa kosmetyków marki Playboy.

Skarżący w prawidłowo złożonych skargach podnieśli m.in. iż:
„typ reklamy: Internetowa
data emisji: 13.04.2015
czas emisji: 12.00
miejsce emisji: www.youtube.com
produkt: Kosmetyki Playboy
opis reklamy: Reklama pokazuje młodego człowieka, który otrzymuje SMSy, a następnie odwiedza go roznegliżowana kobieta.
Treść skargi: Firma Coty Sp. z o.o. reklamuje loterię promocyjną kosmetyków marki Playboy. Reklama zachęca do wysyłania tzw „seksownym selfie” przez co promuje tzw. sexting. Sexting jest jednym z najbardziej ryzykownych zachowań dzieci w internecie, przed którym przestrzegają wszystkie poważne programy edukacyjne. Ponadto, swoistą nagrodą jaką ma dostać bohater jest rozebrana kobieta (koleżanka). Reklama jest kierowana również do dzieci, gdyż w loterii mogą brać udział już osoby w wieku 13 lat. Ponadto, jak informuje Stowarzyszenie Twoja Sprawa, ulotki z adresem strony internetowej były rozdawane również przed jednym z gimnazjów, co dodatkowo potwierdza kierowanie przekazu reklamowego do dzieci.” – pisownia oryginalna
„opis reklamy: Reklama skierowana do młodych ludzi zachęca do perwersji seksualnej, traktowania swojego ciała jak towaru, który za odpowiednią cenę można sprzedać.
Treść skargi: Reklama skierowana do młodych ludzi zachęca do perwersji seksualnej, traktowania swojego ciała jak towaru, który za odpowiednią cenę można sprzedać.” – pisownia oryginalna

„opis reklamy: Reklama pokazuje młodego człowieka, który otrzymuje SMSy, a następnie odwiedza go roznegliżowana kobieta.
Treść skargi: To jest najbardziej chora reklama jaką w życiu widziałam. Takiego badziewia nie powinno się w ogóle pokazywać. Osoba która wymyśliła tą obleśną reklamę powinna iść na badanie do psychiatry bo na pewno nie jest zdrowa. Nawet 13-letnie dzieci namawiać do czegoś takiego to trzeba być porządnie stukniętym. Ciekawa jestem czy ta osoba jest rodzicem bo jak tak to może jej synek albo córka niech weźmie udział i wyśle zdjęcia, na pewno mamusia albo tatuś będą zadowoleni i szczęśliwi. Jestem matką 2 chłopców i jestem strasznie oburzona takiego pokrojem reklam i to jeszcze w katolickim kraju. To coś nie powinno być nazwane reklamą.” – pisownia oryginalna

„opis reklamy: Firma Coty prowadzi kampanie reklamowa loterii promocyjnej kosmetyków Playboy skierowanej do osób od 13 rz. Roznegliżowany młody człowiek jest zachęcany do seksownych “selfie”, a nagrodą będzie roznegliżowana kobieta (koleżanka)
Treść skargi: Reklama zachęca dzieci i młodzież do ryzykownych zachowań, również za pośrednictwem internetu. Przed niebezpieczeństwem sextingu ostrzegają wszystkie kampanie edukacyjne. Ta reklama promuje ukazywanie ciała w internecie jako cos atrakcyjnego i wręcz zachęca do takich zachowań, które miały miejsce z tragicznym skutkiem, kiedy to koledzy filmują swoje koleżanki i kolegów w intymnych sytuacjach m.in. z użyciem przemocy, co doprowadzało do samobójstwa.
A poza tym jest zwyczajnie niemoralna, szczególnie, ze do niemoralnych zachowań zachęca dzieci. Zdecydowanie protestuje przeciwko tej reklamie i zwracam sie do Rady o podjecie stosownych kroków wobec jej emitenta.” – pisownia oryginalna
W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.”.
Arbiter-referent poinformował również, że zgodnie z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy, „przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargi o następującej treści:

„W związku z zarzutami sformułowanymi przez arbitra-referenta na podstawie skarg konsumenckich, jakie wpłynęły do Biura Rady Reklamy, w imieniu Coty Polska Sp. z o.o. wnoszę o oddalenie skarg w całości ze względu na brak naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy i podnoszę co następuje:
Na wstępie konieczne jest wskazanie, że marka zapachowa Playboy, oprócz zbieżności nazwy i wyglądu logo, nie ma nic wspólnego z magazynem “Playboy”, na którą to zbieżność powołują się w skardze konsumenci. Kosmetyki Playboy to wody toaletowe, dezodoranty, żele pod prysznic i balsamy do ciała i w żadnym razie nie powinny być zestawiane ze wskazanym wyżej magazynem. Nie czyniła tego również reklama, odnośnie której wpłynęły skargi konsumenckie. Wskazać należy również, że loteria promująca kosmetyki marki Playboy, o której jest mowa w skargach konsumenckich, nie zawiera żadnych odniesień do magazynu o tej samej nazwie. Podkreślenia wymaga, że udział w loterii osób niepełnoletnich był możliwy dopiero po uzyskaniu zgody opiekuna prawnego (dowód – regulamin loterii – Załącznik nr 1).
Sam film reklamowy, co do treści którego wpłynęły skargi, nie był reklamą loterii promującej kosmetyki Playboy. Na stronie loterii www.loteriaplayboyfragrances.pl znajdował się jedynie odnośnik do przedmiotowego filmu reklamowego, jako jednego z materiałów reklamowych promujących kosmetyki marki Playboy. Warto wskazać, że przedmiotowy film reklamowy był emitowany w telewizji publicznej we wrześniu 2014 roku. Nie wzbudził wówczas żadnych kontrowersji i nie dopatrzono się w nim promowania jakichkolwiek nieodpowiedzialnych i niebezpiecznych zachowań.
W powyższym kontekście nie można zgodzić się zatem z zarzutami naruszenia przez reklamę art.2, art,25 i art.32 Kodeksu Etyki Reklamy. Przedmiotowa reklama nie godziła w żaden sposób w dobre obyczaje, nie zawierała treści dyskryminujących i nie była skierowana do dzieci i młodzieży. W szczególności nie świadczy o tym okoliczność, że odnośnik do przedmiotowej reklamy znalazł się na stronie loterii, w której, jak podkreślano w skargach konsumenckich, mogły brać udział osoby, które ukończyły 13 rok życia. Jak bowiem wyraźnie zaznaczono w regulaminie loterii, udział osób, które ukończyły 13 rok życia był możliwy wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego. Również treść kwestionowanego filmu reklamowego nie ma nic wspólnego z zasadami udziału w loterii, w której udział zgodnie z regulaminem był uzależniony jedynie od zakupu kosmetyku marki Playboy i przesłania stosownego zgłoszenia.
Nie można również podzielić poglądu, że reklama zachęcała do ryzykownych zachowań w sieci Internet poprzez promocję tzw. „sextingu”. Reklama wykorzystywała jedynie popularny motyw przesyłania zdjęć autoportretowych, tzw. „selfie”, co samo w sobie nie może być uznane za promocję „sextingu”, niezależnie od okoliczności iż jak wskazano wyżej nie była ona skierowana od dzieci i młodzieży.”- pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia art. 2 ust. 1 i art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający uznał, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami. W opinii Zespołu Orzekającego reklama pokazuje młodych ludzi przesyłających sobie roznegliżowane zdjęcia, przez co zachęca do ryzykownych zachowań. Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama zagraża fizycznemu, psychicznemu i moralnemu dalszemu rozwojowi dzieci i młodzieży.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.