Uchwała Nr ZO 113/15 w sprawie reklamy firmy Coty Polska Sp. z o.o.