Uchwała Nr ZO 113/17 w sprawie reklamy telewizyjnej preparatu Flegamina