Uchwała Nr ZO 113/18/15o w sprawie reklamy prasowej Global Group CO Reverse Logistics LLC