Uchwała Nr ZO/113/19/69u w sprawie skargi na reklamę radiową Media Expert