Uchwała Nr ZO/113/21u z dnia 17 listopada 2021 r. Zespołu Orzekającego w połączonych sprawach o sygn.: KER/168/21, KER/169/21, KER/171/21, KER/174/21