Uchwała Nr ZO 114/12 w sprawie reklamy firmy Red Bull Sp. z o.o.