Uchwała Nr ZO 114/13 w sprawie reklamy firmy Aspen Distribution Sp. z o.o.