Uchwała Nr ZO 114/18/16o w sprawie reklamy internetowej Nazwa.pl